A Munkavállaló Támogató Program (Employee Assistance, EAP) egy olyan, a megrendelő vállalat munkavállalói számára ingyenesen és anonim módon elérhető, külsős tanácsadók (pszichológusok és ügyvédek) által nyújtott tanácsadási keretrendszer, mely a munkavállalókat hivatott megsegíteni magánéleti és munkahelyi nehézségeikben, melyek kihathatnak munkájuk hatékonyságára, elhivatottságukra, vagy akár új munka keresésére ösztökélné őket. A különféle tanácsadásokat a munkavállalók telefonon és/vagy személyesen vehetik igénybe, munkáltatójuk tudta nélkül, de munkáltatójuk által finanszírozva. Az EAP tanácsadói a munkavállalók igényeire és jellemzőire szabva nyújtanak jogi, pszichológiai, vagy coaching jellegű tanácsadást, menedzsment konzultációt és ha szükséges, krízis intervenciót.

Miben, kiknek nyújt segítséget az EAP munkavállaló támogató program?

  • hétköznapibb magánéleti problémáikban
  • nagyobb magánéleti vagy munkahelyi kihívásokban
  • munkahelyi önfejlesztést és coachingot igénylő helyzetek kezelésében
  • több/sok embert érintő munkahelyi krízis esetében
  • olyan cégek számára, akik törődnek munkavállalóik jóllétével
  • akik munkaerő bevonzási vagy megtartási nehézségekkel küszködnek
  • ahol kifejezetten stresszes a munkahelyi környezet

AZ EAP POZITÍV HATÁSAI A MUNKÁLTATÓ SZÁMÁRA

Munkahelyi stresszkezelés és jóllét növelés:

Életünk legtöbb nehézsége kapcsolatainkból, személyiségünkből és a társadalmi elvárásokból fakad. Ezért az EAP három pillére a pszichológiai, a coaching (üzleti és életviteli), valamint a jogi tanácsadás.

Az EAP munkavállaló támogató program közel 100 éves múltra nyúlik vissza az USÁ-ban és bár hazánkban is legalább 10 éve létező munkahelyi juttatás, nagyobb érdeklődésre az elmúlt 1-2 évben tett szert. Hosszú múltja során a program sok átalakuláson esett át: a kezdetben intern jellegű, főleg az alkoholista és egyéb szerfüggőségtől szenvedő munkavállalók és családtagjaik megsegítését célzó program az ezredfordulóra egy kiterjedt munkahelyi wellbeing programmá vált, ahol a tanácsadási igények legtöbbjét a családi problémák, munkahelyi nehézségek és szorongásból, depresszióból fakadó életviteli és munkahelyi nehézségek tették ki. E helyzetek általános jellemzője, hogy korai szakaszukban még jól kezelhetők, kezeletlenül hagyva azonban idővel komoly nehézségekké alakulhatnak.

Egy korai szakaszban „elkapott” munkahelyi kiégés, egy örömteli, ugyanakkor szorongást keltő előléptetés, egy újra és újra megismétlődő veszekedés házastársunkkal vagy épp kamasz gyermekünkkel, amiben már tehetetlennek és kétségbeesettnek érezzük magunkat, egy igazságtalannak tűnő közúti büntetés, vagy egy peres vitában egy ügyvédi felszólítás mind olyan helyzetek, melyek erősen hatnak hangulatunkra, figyelmi és koncentrációs képességünkre, motivációnkra, emberi viszonyainkra.
Az EAP munkavállaló támogató program anonimitása lehetőséget nyújt arra, hogy anélkül kérjünk szakszerű segítséget, hogy emiatt bárki előtt kellemetlenül kelljen éreznünk magunkat. Legyen ez egy prezentáció vagy egyéb munkahelyi feladat miatt érzett átmeneti szorongás, vagy egy komolyabb pszichológiai probléma, melyet szeretnénk teljesen privát módon intézni, az EAP munkavállaló támogató program tanácsadói segítenek a nehézség kezelésében, vagy abban, hogy hol és milyen módon lehet a problémát megoldani. Várható hatások: munkahelyi teljesítmény növekedése, lojalitás növekedése, harmonikusabb munkahelyi viszonyok.

A jelen munkerőpiaci erősségekre és problémákra szabott megoldások:

Az EAP munkavállaló támogató program szolgáltatások fókuszában az elmúlt évtizedekben a munkahelyi stresszkezelés és munkahelyi jóllét álltak. Mára azonban az EAP megérett egy újabb paradigmaváltásra. Az Y generáció, a rohamos digitális fejlődés és az ipar 4.0 korában az EAP a vállalatok életében egy sokkal tágabb lehetőséget kínál: a vállalat előzetesen felmért és valós igényeire szabva, a program egy integráns munkaerő fejlesztő és egyben munkaerő megtartó szervezetfejlesztési és HR eszköz lehetőségét rejti magában.
A pszichológiai és jogi tanácsadás mellett az EAP harmadik pillérét a coaching képezi. A munkaerőhiányból fakadó nehézségek ma általános munkaerőpiaci jelenségnek számítanak. Az EAP bevezetésével, a coaching és az önfejlesztés nem csak felsővezetők számára válik elérhetővé, hanem lehetősége nyílik a vállalat szakembereinek és középvezetőinek is munkahelyi kihívásaikhoz anonim módon kérni támogatást.
Várható hatások: alacsonyabb fluktuáció, kompetensebb középvezetői réteg, munkahelyi teljesítmény növekedése, lojalitás növekedése, harmonikusabb munkahelyi viszonyok

Hogy működik mindez a gyakorlatban?

Az EAP-ot igénybevevő munkavállalók számára egy 06 80-as, ingyenesen hívható telefont tartunk fenn, ezen jelezhetik tanácsadási igényüket. A szinte minden esetben a munkavállaló által kezdeményezett hívás során első lépésként átbeszéljük velük problémájuk mértékét és jellegét és beazonosítjuk az arra legmegfelelőbb tanácsadót. Ezt követően értesítjük az érintett tanácsadót, aki felveszi a kapcsolatot a munkavállalóval, többnyire 48 órán belül, de krízis helyzetben szinte azonnal. A többi már kettőjükön áll: megbeszélhetik a problémát telefonon, vagy személyes találkozó keretében, ha ez utóbbira van szükség és így tűnik célszerűnek. A legtöbb hívást a munkavállalók kezdeményezik, de különleges esetekben lehetőség van ajánlásra is. Előfordul, hogy egy munkavállaló nem veszi észre időben, hogy segítségre van szüksége. Ilyen esetekben felettese vagy a HR munkatársai javasolhatják számára, hogy keresse fel az EAP-ot, vagy rendkívüli esetekben felvehetik velünk közvetlenül a kapcsolatot és kérhetik, hogy kezdeményezzük mi a hívást a munkavállaló felé. Arról azonban, hogy a munkavállaló végül elfogadta-e a segítséget és élt-e az EAP-on belül tanácsadással, még ilyen esetekben sem adunk ki információt a munkáltató felé. Az EAP a vezetők és a HR munkatársak számára is korlátlanul elérhető olyan helyzetekben, amikor ők szorulnak szakszerű tanácsra egy-egy nehezebb, vagy rendkívüli helyzetben. Ilyenek például, de nem kizárólagosan azok a ritka és szomorú események, amikor balesetből, hirtelen megbetegedésből vagy egy munkavállaló vagy családtagjának váratlan halálából fakadóan krízis intervencióra van szükség. Az EAP teljes folyamatáról, kezdve a telefonhívástól a tanácsadásig, a munkáltatóval nem osztunk meg semmilyen, a hívó személyét beazonosítható információt. Megbízóink számára csak olyan, összesített kihasználtsági mutatókat adunk át, amely arról ad tájékoztatást, hogy mennyire népszerű a program a vállalaton belül.

Az Acala Tanácsadó Kft EAP szolgáltatói háttere

Vállalkozásunk hét éve nyújt Magyarországon EAP szolgáltatásokat. Sokáig kizárólag a világ legnagyobb nemzetközi EAP szolgáltató, az Optum Inc. hazai szolgáltatójaként voltunk jelen a piacon. A közelmúltban azonban elindítottuk önálló tevékenységünket is, mely e hét év tapasztalataira és a nemzetközi eredményekre alapoz, ugyanakkor teljesen hazai viszonyokra szabva értelmezi az EAP-ot. Az Acala által EAP-pal lefedett munkavállalók száma jelenleg kicsivel 6 000 fő alatt van. Napi tevékenységünket e 6 000 fő és családtagjaik magánéleti és munkahelyi nehézségeiben való tanácsadás és támogatás teszi ki, valamint annak fejlesztése, hogy hogyan lehetünk partnereink számára még több segítséggel.
Hét év alatt nagyot változott a magyar piac. A kezdetben kultúridegen EAP, mára már egy elismert juttatási forma és sok vállalat által keresett szolgáltatás. Tapasztalataink alapján valljuk, hogy az EAP-ban rejlő potenciálok a legjobban úgy aknázhatók ki, ha nem csak juttatásként, hanem szervezetfejlesztési perspektívából, egy modern szervezetfejlesztési eszközként tekintünk rá. Éppen ezért közvetlen megbízásaink esetében előzetes helyzetfelmérést alkalmazunk és a HR-rel közösen alakítjuk ki a program bevezetéséhez szükséges optimális stratégiát.
Büszkék vagyunk rá, hogy a partnereink között van olyan, ahol több éven át globálisan is a legmagasabb EAP kihasználtságot sikerült elérnünk, ahogyan arra is, hogy az elmúlt két évben az EAP-ot igénybevevő munkavállalók felé kiküldött anonim elégedettségi kérdőívünk közel 100%-os elégedettséget mutat.

Referenciák: