Vállalati tréningeket az EAP keretében és attól függetlenül is nyújtunk, mindig a konkrét igényekre szabva.

Tréningjeink a tapasztalati tanulás módszerére épülnek, amely során sajátélményű tapasztalásokból és élményekből tanulunk. A módszer lehetővé teszi, hogy ne csak elméleti alapon szerezzünk új tudást, hanem a gyakorlati tapasztalások önismereti hozadékkal is járjanak, valódi változás lehetőségét kínálva a résztvevőknek.

Példaképpen, a tapasztalati tanulás kiemelkedően jól működik olyan helyzetekben, ahol alacsony az együttműködés, csoportközi játszmák nehezítik a munkafolyamatokat, fiatal és ezért még kevés tapasztalattal bíró a vezetői réteg, vagy ahol passzív ellenállás érzékelhető.

A tapasztalati tanulás egyik speciális formája a vadon és kalandterápiás megközelítés, mely során a fentebb leírtak kiegészülnek a természeti közeg pozitív hatásával és a résztvevők egymásra utaltsága még fokozottabb.

Ajánljuk az együttműködési és vezetőképző tréningek e modern formáját azoknak, akik kellő bátorságot éreznek magukban szembenézni azzal, hogy hogyan viselkednek kiélezett helyzetben és mindez hogyan hat csapattagjaikra. Ezen felül természetesen rendelkezünk klasszikusabb tréningekkel is, mint például konfliktuskezelés vagy stresszkezelés. Tréningjeinkre általában jellemzők azonban, hogy a hagyományos vállalati kereteken belül megszokottakon túlnyúló önismereti elemeket is tartalmaznak és elsődlegesen emberi mivoltukban szólítják meg a résztvevőket.

  • Stresszkezelés
  • Konfliktuskezelés
  • Vezetni és vezetve lenni
  • Érzékenyítő tréning
  • Együttműködés növelése
  • Csoportönismeret
  • Csapatépítés – „vissza a gyökerekhez”, ha tényleg építeni kell a csapatot
  • Erősségeink feltárása
  • Relaxációs technikák

EAP partnereink a tréningekből kedvezményt kapnak.

Referenciák: